Daily Archives: January 17, 2017


2
יהודה ליב היה נשוי לחיינה. חיינה נפטרה בלידתה השביעית. נותרו מצאצאים אלו רק בת אחת בחיים, רחל/ג’ני. הבת עזבה לארצות הברית. אשתו השנייה של יהודה ליב הייתה רחל-לאה ולהם היו ארבע ארבעה ילדים – שלמה, שושנה, בן ציון ומתוקה. שלושה מתוכם עלו לארץ ישראל ממניעים ציוניים שם הקימו משפחות ושם […]

Yehuda Leib Judelman
יהודה לייב יודלמן