Descendants of Bentzion Judelmanחנה נולדה בברלין ב 22 לינואר שנת 1922, בת לשמעון לייב יודלמן ולאטל (ייטה) לבית צינמן, אחות לרות, אחותה הבכורה שנספתה בשואה. עם עליית היטלר לשלטון, התפזרה המשפחה וחנה עברה לפראג שם הצטרפה לתנועת השומר הצעיר. ב1939, יחד עם קבוצת נערות חניכות תנועת הנוער, עלתה לישראל והגיעה לנהלל. בשנים 1939-1942 […]

Chana Yanai (Judelman)
חנה (יודלמן) ינאי
שרה-רבקה נולדה 1919 ב-יאלוק. כשהתחתנה, גרה ב-קרטינגה. היו לה 2 ילדים קטנים. בשואה הם חיו בגטו קובנה. בת שלה, רינה ברנשטיין- גיליס נולדה ב-29 פברואר 1942 בגטו קובנה Kaunas . בגיל שנה וחצי היא נזרקה מהגטו בשק של כביסה מלוכלכת ונאספה בידי המחתרת היהודית בקובנה ואז נמסרה לאישה נוצרייה(בשם רֵנָטֵה) […]

Sara Rivka Bernstein (Judelman)
שרה רבקה יודלמן – ברנשטיין


אידה ברנשטיין-לב נולדה ב-יאלוק במארס 1910. היא הייתה שם בתנועת ‘הצופים’ ואיתם יצאה למחנה הכשרה ציוני ב-קלייפדה(מֶמֶל) ומשם עלתה ב-1935 עם קבוצת חלוצים ל-פלשתינה-לקבוצת כנרת.משם עברה ל-תל אביב ועבדה במשק חקלאי. היא התחתנה ביולי 1940 עם לוי לב והם גרו ב-תל אביב.אז היא עבדה כמטפלת של ילדי הרופא שיילד את […]

Ida Bernstein (Judelman)
אידה יודלמן – ברנשטיין
משפחת ברנשטיין היתה מהעיירה שקוד ,ליטא. אטה יודלמן –ברנשטיין נולדה שם ב- 1886. התחתנה שם ב-1908 עם יעקב-מאיר ברנשטיין, ומשם הם עברו לכפר הליטאי יאלוק- ILAKIAI היא היתה עקרת-בית. בזמן השואה נשלחה לגטו קובנה. הומתה עם כל משפחתה במצודת-Fort-9` ‘ בקובנה, בשנת 1943 . יעקב –מאיר ברנשטיין, נולד בשקוד ב-1886. […]

Ette Bernstein (Judelman)
אטה יודלמן –ברנשטיין


יצחק בן יהודה (פריק) נולד בדרום אפריקה בשנת 1927 לשמואל ומילי יודלמן. בדרום אפריקה השתייך פריק לתנועת “הבונים”, ובמסגרתה גם עלה לארץ בשנת 1948. את סיפור הגעתו למעין-ברוך סיפר פריק ב-1980 בעלון הקיבוץ: “עליתי ב-21.348, הייתי חודש אצל אחי (בנצ’י [בן-ציון] יודלמן [ידין])בשדמות דבורה… ההוראה של תנועת הבונים, אליה הייתי […]

Isaac Frik Ben Yehuda
יצחק פריק בן יהודה

שמעון ליאו עבר לגור בברלין, גרמניה אחרי שהתחתן עם אטל (ייטה) יודלמן (לבית צינמן). אחרי השואה הוא הגיע לישראל יחד עם אשתו ייטה, והתגורר תחילה בקבוץ עין דור. לאחר מכן עבר לחיפה, שם נפטרה ייטה. בת 62 במותה, בשנת 1958. בשנות חייו המאוחרות התחתן בשנית עם אירמה (מרים) לבית צנטנר […]

Shimon Leo Judelman
שמעון ליאו יודלמן