Descendants of Yehuda Leib Judelman צאצאי יהודה לייב יודלמן


2
יהודה ליב היה נשוי לחיינה. חיינה נפטרה בלידתה השביעית. נותרו מצאצאים אלו רק בת אחת בחיים, רחל/ג’ני. הבת עזבה לארצות הברית. אשתו השנייה של יהודה ליב הייתה רחל-לאה ולהם היו ארבע ארבעה ילדים – שלמה, שושנה, בן ציון ומתוקה. שלושה מתוכם עלו לארץ ישראל ממניעים ציוניים שם הקימו משפחות ושם […]

Yehuda Leib Judelman
יהודה לייב יודלמן


שלמה יודלמן (לימים בן יהודה) נולד ב־29.2.1912. כילד למד שלמה כמה שנים ב”חדר” ואחר כך בבית ספר עברי. עם ההתעוררות הכללית של הנוער היהודי בליטא קמה תנועת “החלוץ” כתנועה המונית, ושלמה היה בין מייסדי הסניף בעיירתו. בשנת 1931, בהיותו כבן 19, יצא להכשרה באחוזה חקלאית ליד מֶמֶל (עיר הנמל של […]

Shlomo Judelman
שלמה יודלמן


שושנה יודלמן, היתה חברה בתנועת הנוער החלוץ (תנועה מיסודו של טרומפלדור שמטרתה להכשיר את הנוער באירופה טרם עלייתם ארצה בחקלאות ובמלאכות כפיים אחרות) והייתה חברה גם היא בקיבוץ העירוני ממל (קבוצת קלוזמילען “פנגרין”). היא עלתה ארצה ב- 1932 ממניעים ציוניים, והצטרפה לאחיה שלמה שהיה כבר בארץ. לאחר מכן הצטרף אליהם […]

Shoshana Yaul
שושנה יאולבן-ציון (בנצק’ה) נולד בד” אייר תרע”ד (22.4.1914 ). והיה צעיר הילדים. מגיל שש למד ב”חדר” : עברית, חומש, חשבון, מלאכה וציור .לאחר שנה עבר לבי”ס יהודי לבנים ואחר כך לגימנסיה. לאחר שנה בגימנסיה, נקרא לעזור להורים ,עקב מצבם הכלכלי הקשה. בגיל 12 החל ללמוד תפירת נעליים ולעבוד, במשך ארבע שנים […]

Bentzion Judelman
בן-ציון יודלמן