Ida Bernstein (Judelman)
אידה יודלמן – ברנשטיין


אידה ברנשטיין-לב נולדה ב-יאלוק במארס 1910. היא הייתה שם בתנועת ‘הצופים’ ואיתם יצאה למחנה הכשרה ציוני ב-קלייפדה(מֶמֶל) ומשם עלתה ב-1935 עם קבוצת חלוצים ל-פלשתינה-לקבוצת כנרת.משם עברה ל-תל אביב ועבדה במשק חקלאי. היא התחתנה ביולי 1940 עם לוי לב והם גרו ב-תל אביב.אז היא עבדה כמטפלת של ילדי הרופא שיילד את הבן יצחק. אידה נפטרה 11.9.76 – טו אלול תשטו .

הבעל של אידה, לוי לב עלה לארץ ישראל ב-1932,קודם עבד בבניין ואחר כך היה פקיד בבנק .
נפטר באוקטובר 1982. נולד להם בן: יצחק לב בבית החולים ‘גלעד’ של אחד ממייסדי ‘אחוזת בית’- ת’’א. היה חבר קיבוץ ושם התחתן עם סטלה (אֵסְטְרֵלָה). משם עברו לערד ושם נולדו ילדיהם ירון וגִלעד.

יצחק וסטלה רעייתו עברו לגור באשדוד.

ממשפחת אידה שנשארה בליטא, ניצלה רק רינה: הבת של אחותה שרה-רבקה יודלמן- ברנשטיין

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *