Yehuda Leib Judelman
יהודה לייב יודלמן 2


יהודה ליב היה נשוי לחיינה. חיינה נפטרה בלידתה השביעית. נותרו מצאצאים אלו רק בת אחת בחיים, רחל/ג’ני. הבת עזבה לארצות הברית.

אשתו השנייה של יהודה ליב הייתה רחל-לאה ולהם היו ארבע ארבעה ילדים – שלמה, שושנה, בן ציון ומתוקה. שלושה מתוכם עלו לארץ ישראל ממניעים ציוניים שם הקימו משפחות ושם חיים בני משפחותיהם. האחות הצעירה מתוקה נשארה עם ההורים בשקוד שבליטא. יהודה לייב, אשתו רחל-לאה ובתם מתוקה נספו בשואה.

הבית בשקוד שמר על אורח חיים דתי אך לא אדוק. המשפחה הלכה בשבת לבית כנסת ובבית חונכו הילדים גם בחינוך ציוני. יהודה ליב היה מלמד בישיבה והתפרנס מחנות גלנטריה (כלי תפירה, חוטים, כפתורים, גרביים וכ”ו). אשתו רחל לאה ניהלה מכולת סיטונאית בסמוך לביתם

.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “Yehuda Leib Judelman
יהודה לייב יודלמן